ข่าวประชาสัมพันธ์

# หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ อ่าน
1
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สวพ.3) 2020-07-02
145
2
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สวพ.4) มาขึ้นบัญชีเป็น ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สวพ.3) 2020-07-01
186
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 2020-06-26
103
4
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.3) 2020-06-23
423
5
โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์จังหวัดชัยภูมิ 2020-06-16
59
ทั้งหมด 64 จำนวนหน้า : 13 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ทั้งหมด 33 จำนวนหน้า : 7 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี(GAP)


ทั้งหมด 22 จำนวนหน้า : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>

กลุ่มวิชาการ

การจัดการองค์ความรู้(knowledge management)

# หัวเรื่อง วันที่ประกาศ อ่าน
1
เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2017-09-21 05:48:19
6462
ทั้งหมด 1 จำนวนหน้า : 1 หน้า : 1

Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด