เอกสารประกอบการฝึกอบรม วอ. รุ่น 3-4 9-12 มี.ค 64

การจัดร้าน โครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพ (Q-Shop)

การเกิดพิษของสารกำจัดแมลงและศัตรู และการปฐมพยาบาล

จรรยาบรรณสำหรับผู้ค้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร และการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย

พระราชบัญญัติปุ๋ย

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

มาตรการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล วัตถุอันตราย ปุ๋ยและพันธุ์พืช วัชพืช และวิธีการป้องกันกำจัด

สูตรผสมของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

เทคนิคการใช้สารในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

แมลง ไร สัตว์ ศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด

โรคพืช และการป้องกันกำจัด

วันที่ประกาศ : 2021-03-17 07:14:43 อ่าน : 1601


Back to เอกสารประกอบการฝึกอบรม วอ. รุ่น 3-4 9-12 มี.ค 64
Responsive image

รอบรู้วิชาการเกษตรกับ สวพ3

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ