พระราชบัญญัติ ปุ๋ย 2550

พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

เจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อคุ้มครองเกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพ  เพื่อควบคุมผู้ประกอบธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  

 ให้ผลิต นำเข้า จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ประกาศ : 2018-03-15 09:01:24 อ่าน : 1400


Back to พระราชบัญญัติ ปุ๋ย 2550
Responsive image

รอบรู้วิชาการเกษตรกับ สวพ3

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ