กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี(GAP)

# หัวเรื่อง วันที่ประกาศ อ่าน
1
การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 23-24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ณ อเนกประสงค์ สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น 2018-04-27 10:34:51
450
2
การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14-15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ อเนกประสงค์ สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น 2018-03-29 06:48:54
542
3
การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อเนกประสงค์ สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น 2018-02-23 05:21:51
887
4
การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่12/2560 2017-12-26 09:39:03
627
5
ไฟล์นำเสนอ การฝึกอบรม ระบบการจัดการคุณภาพ GAP รายพืช(มันสำประหลัง และ อ้อยโรงงาน) 2017-12-07 03:40:19
699

ทั้งหมด 22 จำนวนหน้า : 5 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] Next>>
Responsive image

รอบรู้วิชาการเกษตรกับ สวพ3

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ