หน้าหลัก

แหล่งความรู้

ข่าว/กิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 สวพ.3 นำโดยนางสาววราพร วงษ์ศิริวรรณ ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะ ได้มาประชุม”การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช” ของ ศวพ.มุกดาหาร ณ ห้อง ปร…

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาการ มอบหมายให้นางสาววินิภา ชาลีคาร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ใ…

เอกสารเผยแพร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail [email protected] Frontier Theme