คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี นำโดย นางสาวอรอนงค์ ราชขันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ รร.ตชด.บ้านเทพภูเงิน อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี  

วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี นำโดยนายธนวัฒน์ เสนเผือก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช…

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี นำโดย นายธนวัฒน์ เสนเผือก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี นำคณะร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระว…