หมวดหมู่: บุคคลากร

กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศู […]