วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี นำโดยนายธนวัฒน์ เสนเผือก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี  

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศพก.โนนสะอาด บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธาน…

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศพก.เครือข่าย บ้านหนองไฮ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธาน…

1 2 7