หน้าแรก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเฉลิมพระเกียรติ​

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคล​ พระราชพิธีบรมราชาพิเษก​ วันที่​ 28​ พ.ค.62 ณ​ อบต.นาพู่​ อ.เพ็ญ​ จ.อุดรธานี

การจำหน่ายพันธ์ุพืช ปีงบประมาณ 2561

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี เรื่อง การจำหน่ายพันธุ์พืช ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑. ถั่วลิสง พันธุ์ไทนาน ๙ ชั้นพันธุ์ขยาย จำหน่ายกิโลกรัมละ ๕๐ บาท ความงอก ๙๒ เปอร์เซนต์ ๒. อ้อย พันธุ์ขอนแก่น๓ ชั้นพันธุ์ขยาย จำหน่ายลำละ ๑ บาท ติดต่อซื้อพันธุ์พืชได…

คลังความรู้