ลงพื้นที่ตรวจต่ออายุร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานทีมที่ 3 ประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี, ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี, ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรอุดรธานี และผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจต่ออายุร้านอาหารวัตถุดิบป…

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2565 ณ ศพก. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง

วันที่6 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี มอบหมายให้นายสุรชัย มนตรี นักวิชาการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ…

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี มอบหมายให้นางสาวประภาศิริ ตงศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ และบริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื…

ศวพ.อุดรธานี ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 8 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี นำโดย นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี นำคณะข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของศูนย์ฯ ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีให…

1 2 13