อบรมเกษตรกร หลักสูตร การจัดการสวนมะม่วงด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร หลักสูตร การจัดการมะม่วงด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผล…

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี นำโดย นายธนวัฒน์ เสนเผือก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี และคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตและรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์…

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี นำโดย นางสาวอรอนงค์ ราชขันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ รร.บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

กำจัดจอกหูหนูยักษ์ ผักตบชวา

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ร่วมมือกับเกษตรกรกำจัดจอกหูหนูยักษ์ ผักตบชวาขึ้นจากคลองส่งน้ำ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  

1 2 4