หน้าแรก

 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

        ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนยฺ์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    ร่วมลงนามถวายพระพร ตามลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ
https://www.doa.go.th/sign/

คลิกลงทะเบียนที่นี้
http://exam_farmer.doa.go.th/doa_sprayer_exam4/farmer/

                                                               มีปัญหา ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-4274-7157


งบทดลองเบิกจ่ายรายปี 2564 คลิกที่นี่

ตรวจต่ออายุร้าน Q shop จังหวัดสกลนคร

วันที่ 12-14 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศวพ.สกลนตร มอบหมายนายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ศวพ.สกลนคร ตรวจต่ออายุร้าน Q shop และตรวจแนะนำในการจัดร้าน Q shop ณ ที่ อ.สว่างแดนดิน อ.พังโคน และอ.บ้านม่วง จ.สกลนคร  

ตรวจสต็อกยางพาราและตรวจส่งออกยางพารา

  วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ตรวจสต็อกยางพาราและตรวจส่งออกยางพารา บริษัทศรีตรังอินดัสทรี จำกัด อำเภอกุสุมาลย์ และบริษ้ท บีเอ็นบี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันและตรวจร้านค้า

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสรรเพชญ์ ลิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ออกตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิต และทำบัตรสารวัตรเกษตรอาสา อำเภอวานรนิวาส อำเภอคำตากล้า และอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  

ฝึกอบรมเกษตรกร การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี อ.บ้านม่วง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ภายใต้ โครงการส่งเสริมการใช้น้ำชลประทานห้วยค้อ…

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme