งานผลิตพันธุ์

งานผลิตพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร


             ชนิดพืช       :   ถั่วลิสง  พันธุ์ ขอนแก่น6 จำนวน        6       ตัน
             ชนิดพืช       :   มันสำปะหลัง ระยอง9     จำนวน  100,000  ท่อน
             ชนิดพืช       :   ข้าวโพดเทียน พันธุ์  สุขโขทัย1   จำนวน  0.3  ตัน
             ชนิดพืช       :   อ้อย  พันธุ์ ขอนแก่น3    จำนวน  100,000  ท่อน
             ชนิดพืช       :   ถั่วพุ่มผิวดำ  พันธุ์ อุบลราชธานี  จำนวน  1.2  ตัน

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme