รายงานการใช้งบประมาณ

รายงานการใช้งบประมาณ ปี 2563

รายงานงบประมาณ เดือนตุลาคม 2562
รายงานงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2562
– รายงานเดือน มกราคม 2563
– รายงานเดือน กุมภาพันธ์ 2563
– รายงาน เดือนมีนาคม 2563
– รายงานเดือน เมษายน 2563
– รายงานเดือน พฤษภาคม 2563
– รายงาน เดือน มิถุนายน 2563
– รายงานเดือน กรกฏาคม 2563
– รายงานเดือน สิงหาคม 2563
– รายงาน เดือน กันยายน 2563

 

 

 

 

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme