ฝึกอบรมเกษตรกร การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี อ.บ้านม่วง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ภายใต้ โครงการส่งเสริมการใช้น้ำชลประทานห้วยค้อ จังหวัดสกลนคร ณ บ้านโนนไทย ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

 

Updated: 26/03/2019 — 07:33
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme