ตรวจสต็อกยางพาราและตรวจส่งออกยางพารา

 

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ตรวจสต็อกยางพาราและตรวจส่งออกยางพารา บริษัทศรีตรังอินดัสทรี จำกัด อำเภอกุสุมาลย์ และบริษ้ท บีเอ็นบี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Updated: 25/03/2019 — 18:03
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme