คลินิกเกษตร ครั้ง 3/2565 อำเภอส่องดาว

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร พร้อมด้วยนางดาวิกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมจัดคลินิกพืชในโครงการคลินิกเกษตรตามพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 3 ในพื้นที่อำเภอส่องดาว ณ ที่ว่าการอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนคร  โดยมีเกษตรกรเข้ามารับบริการ จำนวน 45 ราย 

Updated: 26/05/2022 — 11:53
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme