ฝึกอบรม สารวัตรเกษตรอาสา ปี 2565

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นายสิงหนาท เสริฐสาย และนายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรม หลักสูตร “สารวัตรเกษตรอาสา” ปี 2565 ณ ศพก.ภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 ราย

Updated: 09/03/2022 — 15:09
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme