ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพิเศษ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพิเศษ สำนัก วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผ่านระบบ Zoom Meeeting โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพิเศษ สวพ.3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองหาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

 

Updated: 20/10/2021 — 09:47
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme