วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น” ณ แปลงผลิตพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

Updated: 09/07/2021 — 09:12
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme