ร่วมจัดนิทรรศการฟิลย์เดย์ 2 อำเภอ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม. 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริฐสาย นายเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายวีระศักดิ์ แสงจำปา นักวิชาการเกษตร และนายเกรียงไกร โสภาชื่น  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day) ณ ที่ อำเภอเต่างอย และอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

 

Updated: 09/07/2021 — 09:17
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme