ฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตฝ้ายเส้นใยสี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การแปรรูปผลิตฝ้ายเส้นใยสี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมหนองหาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร โดยมีนายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ศวพ.นครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยาย

Updated: 16/04/2021 — 15:20
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme