ฝึกอบรมเกษตรกร ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองหมากเฒ่า อ.เมือง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายวีระวัฒน์ ดู่ป้อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ณ ฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 ราย

Updated: 17/02/2021 — 14:35
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme