หน้าแรก

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 


ตรวจร้านและตรวจแปลงปาล์มน้ำมัน อ.วานรนิวาส อ.บ้านม่วง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์  อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรศวพ.สกลนคร ออกตรวจร้านค้า และตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน อำเภอวานรนิวาส อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  

งาน 38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ประธานงานศึกษาและพัฒนากรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม ร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ “38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” เนื่องในวันครบรอบ38 ปี วันก่อตั…

ประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 ณ ห้องประชุมหนองหาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการเ…

ตรวจร้าน Q Shop 4 อำเภอ

เมื่อวันที่ 6,9 และ 10 พฤศจิกายน 2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ดำเนินการวันที่ 6,9,10 พฤศจิกายน 2563 นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมทีมงาน ออกเ…

ตรวจร้าน อ.วานรนิวาส อ.พังโคน และอ.เมือง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ออกดำเนินการตรวจปุ๋ยโครงการลดราคาปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ณ อำเภอวานรนิวาส อำเภอพังโคน และอำเ…

ประชุมเตรียมจัดงาน 38 ปี ศูนย์ภูพาน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร ประธานงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป็นประธานในประชุม เตรียมงานครบรอบ 38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเตรียมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูพาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลน…

1 2 15
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme