หน้าแรก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 


งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2563

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ศวพ.สกลนคร ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “เกษียณสำราญ วันวานยังหวานอยู่” ของกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่สวพ.3 และศวพ.เครือข่าย ณ อาคารอนเกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแ…

เจ้าหน้าที่ ศวพ.สกลนคร ออกตรวจร้านค้า อำเภอภูพาน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้ นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ออกตรวจสต๊อกร้านค้าแนะนำแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับวอ.4 และวัตถุอันตรายจำกัดการใช้ ณ ที่ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  

ฝึกอบรมเกษตรกร ศพก.เจริญศิลป์

    เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพด ภายใต้โครงการ ศูนย์เรียนร…

ตรวจร้านและแนะนำแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับ วอ.4

  เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ออกตรวจร้านและแนะนำแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับ วอ.4 และการขายสารจำกัดการใช้ ที่ อำเภอกุดบาก อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอวาริชภ…

1 2 20