หน้าแรก

 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

        ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนยฺ์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    ร่วมลงนามถวายพระพร ตามลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ
https://www.doa.go.th/sign/

 

%%% แจ้งรายชื่อเกษตรกรหรือประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับต้นกัญชา ตามรายชื่อด้านล่างนี้ ให้มารับต้นกัญชาในวันที่ 23-26 สิงหาคม 2565 โดยนำหลักฐานคือ สำเนาบัตรประชาชน ในวันเวลาราชการ %%%

สามารถตรวจสอบวันเวลาที่มารับตามลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ โดยกรอกเลขบัตรบัตรประชาชน ครับ

#กัญชา #กรมวิชาการเกษตร

https://register.doa.go.th/guncha/check.php

คลิกลงทะเบียนที่นี้
http://exam_farmer.doa.go.th/doa_sprayer_exam4/farmer/

                                                               มีปัญหา ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-4274-7157


งบทดลองเบิกจ่ายรายปี 2564 คลิกที่นี่

ประชุมประจำเดือน พค.2565

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองหาน…

คลินิกเกษตร ครั้ง 3/2565 อำเภอส่องดาว

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร พร้อมด้วยนางดาวิกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมจัดคลินิกพืชในโครงการคลินิกเกษตรตามพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 3 ในพื้นที่อำเภอส่องดาว ณ ที่ว่าการอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนคร  โ…

ร่วมนำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช พืชอินทรีย์ กพ.2565

เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้นายวิจิต โสภา นักวิชาการเกษตร นายเกรียงไกร โสภาชื่น เจ้าหน้าที่การเกษตร ร่วมนำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และแหล่งผลิตอินทรีย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ฝึกอบรม หลักสูตร “ขยายผลการใช้ชีวภัณฑ์” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อ การผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์”  รุ่นที่ 1 จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมหนองหาน ศูนย์วิจัยและพัฒนากรเกษตรสกลนคร อำเภอเมือง จังหว…

ฝึกอบรม สารวัตรเกษตรอาสา ปี 2565

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นายสิงหนาท เสริฐสาย และนายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรม หลักสูตร “สารวัตรเกษตรอาสา” ปี 2565 ณ ศพก.ภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 ราย

อบรมสารวัตรเกษตรอาสา รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ พร้อมด้วย นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตรเกษตรอาสา ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก…

เสนอขอรับรองแปลง GAP พืช และ พืชอินทรีย์

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้ น.ส.จุฑามาส ศรีสำราญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิจิต โสภา นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมนำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAPพืช และพืชอินทรีย์ ปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference…

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพิเศษ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพิเศษ สำนัก วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผ่านระบบ Zoom Meeeting โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพิเศษ สวพ.3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองหาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ…

1 2 18
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme