หน้าแรก


 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 


ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการชลประทานห้วยค้อ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร จัดฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำชลประทานห้วยค้อ ณ ศพก.เครือข่ายบ้านนางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษ…

ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการชลประทานห้วยหวด

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำชลประทานห้วยหวด ณ ศพก.เต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลน…

ฝึกอบรมโครงการศูนย์ภูพาน รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ณ บ้านหนองปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยม…

ออกติดตามแปลงเกษตรอินทรีย์ บ้านโนนศาลา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผอ ศวพ สกลนคร พร้อม เจ้าหน้าที่ ศวพ สกลนครติดตามแปลงเกษตรอินทรีย์ บ้านโนนศาลา ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตในการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ แหนแดง จำนวน 2 กิโลกรัม และไตรโคเดอร์มา จำนวน 10 ถุง

ออกตรวจร้าน Q shop และเก็บตัวอย่าง

ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสกลนคร มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริญสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ออกเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์และวัตถุอันตรายทางการเกษตร และตรวจร้าน Q Shop ณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอสว…

ออกเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์และวัตถุอันตราย

ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสกลนคร มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริญสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ออกเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์และวัตถุอันตรายทางการเกษตร และตรวจร้าน Q Shop ณ อำเภอพรรณานิคม อำเภอคำต…

ตรวจร้านค้า Q Shop

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด ยุพิน มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริญสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ออกตรวจร้านที่ขอรับรองเป็นร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต Q shop ณ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแพด ปี 2564

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายวีระวัฒน์ ดู่ป้อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านแพด อำเภอคำตากล้า จังหว…

1 2 15
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme