หน้าหลัก / ประเพณีวันสงกรานต์ 47

นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สวพ.3 พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3