หน้าหลัก / จัดอบรม หลักสูตร "โครงการสารวัตรเกษตรอาสา" จังหวัดหนองบัวลำภู 16

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 นางสาวรพีพร ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร จัดอบรม หลักสูตร "โครงการสารวัตรเกษตรอาสา" จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายรัฐศาสตร์ ตาดี รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ศูนย์เครือข่าย ตำบลดงมะไฟ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู