หน้าหลัก / ร่วมประชุมเตรียมแผนการดำเนินงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี 16

วันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สวพ.3 ร่วมประชุมเตรียมแผนการดำเนินงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี ปี2569 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี