หน้าหลัก / ประชุมคณะทำงานโครงการที่เปิดโอกาส ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 13

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 เรื่อง การยกระดับการผลิตพืชผักปลอดภัยเชิงพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สหกรณ์การเกษตรปันบุญ วิสาหกิจชุมชนปันบุญ วิสาหกิจชุมชนมีบุญ วิสาหกิจชุมชนก้าวแสน กลุ่มปลูกผักบ้านเหล่าใหญ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฆ้องชัยพัฒนา และ บริษัท คิงส์วิช จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย