หน้าหลัก / นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้แนวทางการทำงานวิจัยและพัฒนา 14

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้แนวทางการทำงานวิจัยและพัฒนาในหัวข้อ "สถานการณ์เปลี่ยนไปจะทำงานวิจัยอย่างไร" ด้วยระบบ On Site และระบบ VDO Conference โดยมีคณะกรรมการวิจัยของหน่วยงาน นักวิจัยในเครือข่าย สวพ.3 และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น