หน้าหลัก / อบรมเกษตรกร หลักสูตร: เทคโนโลยีการผลิตฝ้ายและครามให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 4 31

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดอบรมเกษตรกร หลักสูตร: เทคโนโลยีการผลิตฝ้ายและครามให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 4 ณ กลุ่มทอผ้าแปรรูปการเกษตรบ้านนาม่วง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยมีเกษตรกรทั้งหมด 40 ราย จากกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าฝ้ายย้อมคราม จ.มุกดาหาร และ จ.นครพนม ร่วมสาธิตการใช้เครื่องปั่นและกรอฝ้ายอัตโนมัติ