หน้าหลัก / อบรมเกษตรกร หลักสูตร: เทคโนโลยีการผลิตฝ้ายและครามให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 3 24

วันที่ 17 ก.พ. 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ เป็นประธานในการอบรมเกษตรกร หลักสูตร: เทคโนโลยีการผลิตฝ้ายและครามให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 3 ณ ต.บ้านไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมีเกษตรกรทั้งหมด 40 ราย จากกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าฝ้าย ย้อมคราม จ.สกลนคร และ จ.หนองคาย ร่วมสาธิตการใช้เครื่องปั่นและกรอฝ้ายอัตโนมัติ