หน้าหลัก / ประชุม “ชี้แจงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน” 18

วันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สวพ.3 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม “ชี้แจงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน” โดยมี ผอ.ศปผ. ผอ.ศวม. ผอ.ศวพ.เครือข่าย ผอ.กลุ่มต่างๆ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมี พ.ต.ท.ยุทธาศักดิ์ อินทรทรัพย์ ผอ.ปปท. เขต 4 เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้