หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.3 ครั้งที่ 1/2565 10

วันที่ 17 มกราคม 2564 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สวพ.3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.3 ครั้งที่ 1/2565 และแสดงความยินดีกับ นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ที่ได้รับตำแหน่ง ผอ.ศวพ.อุดรธานี และมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี 2565