หน้าหลัก / มอบเงินสิ่งของช่วยเหลือ พนักงานจ้างเหมา ที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง 8

วันที่ 6 มกราคา 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ร่วมกับคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มอบเงินที่ได้รับบริจาคจากบุคลากรของ สวพ.3 และ ศวพ.เครือข่าย พร้อมด้วยสิ่งของช่วยเหลือ นายอุทัย สีโลน พนักงานจ้างเหมา ที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง