หน้าหลัก / ทำบุญขึ้นตึกแล็ปใหม่ และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สวพ.3 ร่วมกับ ผอ.กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต กลุ่มประสานฯ ผอ.กลุ่มควบคุมฯ ผอ.กลุ่มถ่ายทอดฯ และผอ.กลุ่มวิชาการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างได้จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นตึกใหม่ และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2565