หน้าหลัก / กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(ปคบ.)ตรวจปัจจัยการผลิตตามการแจ้งเบาะแส 15

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางสาวรพีพร ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.3 ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(ปคบ.)ตรวจปัจจัยการผลิตตามการแจ้งเบาะแส ในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ทำการตรวจตามเบาะแสจำนวน 4 ร้าน และสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร