หน้าหลัก / ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสารวัตรเกษตร ในสังกัด สวพ.3 ปี 2564 19

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานสารวัตรเกษตร ในสังกัด สวพ.3 ปี 2564 วางแผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติงาน ปี 2565