หน้าหลัก / ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยบริวารทั้งหลาย แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำนำพรรษา 42

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยบริวารทั้งหลาย แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำนำพรรษา ณ วัดป่ามหาวนาราม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2564