หน้าหลัก / อบรมสารวัตรเกษตรอาสาจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2564 26

นายอำพล สิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสารวัตรเกษตรอาสาจังหวัดหนองบัวลำภู กรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน รวม 14 ราย