หน้าหลัก / อบรมสารวัตรเกษตรอาสาขอนแก่น 2564 15

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสารวัตรเกษตรอาสา กรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ และ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 ห้องประชุม จำนวนรวม 44 ราย ในการนี้นางสาวรพีพร ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ กล่าวรายงาน