หน้าหลัก / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย 26

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย ส่งกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ" ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้มอบถังพ่นยาและยากำจัดแมลงพาหะ พร้อมทั้งยารักษาโรคลัมปีสกินให้กับสมาชิกสหกรณ์โคนม-โคเนื้อในจังหวัดขอนแก่น ในการนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้ นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ