หน้าหลัก / ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมแปลงผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP 18

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางสนิทพิมพ์ สิมมาทัน ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วย นางสาวชุลีกร ลีโนนลาน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมแปลงผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP ในโครงการทหารพันธุ์ดี ณ มลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น