หน้าหลัก / ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางและเป้าหมายด้านงานวิจัยและพัฒนาถั่วลิสง ในหัวข้อ "งานวิจัยและพัฒนาถั่วลิสงในทศวรรษหน้า" 8

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักวิจัยจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ร่วมกับหน่วยงาน กอง,สถาบัน,สำนัก ศวพ.เครือข่าย ภายใต้กรมวิชาการเกษตร และทีมนักวิจัยของบริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (โก๋แก่) ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางและเป้าหมายด้านงานวิจัยและพัฒนาถั่วลิสง ในหัวข้อ "งานวิจัยและพัฒนาถั่วลิสงในทศวรรษหน้า" ภายใต้โครงการทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ปี 2565 ณ ห้องประชุมบริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร