หน้าหลัก / จัดนิทรรศการให้บริการคลินิกพืชในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ 15

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาววราพร วงษ์ศิริวรรณผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการให้บริการคลินิกพืชในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลเก่ากลอย ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันโดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการประมาณ 100 ราย