หน้าหลัก / อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ 19

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ และหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ในการนี้ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น