หน้าหลัก / ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนงเจ้าฯ พระบรมราชราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 8

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สวพ.3 ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนงเจ้าฯ พระบรมราชราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น