หน้าหลัก / ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 14

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สวพ.3 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผอ.สถาบันพืชสวน และผอ.ศวพ.อุดรธานี เข้าร่วมการประชุม ณ ที่ตั้ง และผ่านระบบออนไลน์