หน้าหลัก / ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ติดตามการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 14

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ติดตามการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยมี ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ผอ.ศูนย์เครือข่ายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานร่วมให้การต้อนรับ