หน้าหลัก / กิจกรรมถวายพระพร และจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 46

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น และร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดป่ามหาวนาราม (วัดป่าโนม่วง) โดยปลูกไม้ยืนต้น เช่น มะค่า ประดู่ พะยอม จำนวน 200 ต้น รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ภายในพื้นที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3