หน้าหลัก / ตรวจเยี่ยมติดตามงานกรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี 13

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและหสกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามงานกรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี โดยมี ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สวพ.3 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผอ.ศวพ อุดรธานี ผอ.ศวพ.ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานให้การต้อนรับ