หน้าหลัก / ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย 5

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและหสกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ด่านตรวจพืชหนองคาย โดยมี ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สวพ.3 ผอ.ศวพ และ ผอ.กลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ