ข้อมูลการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชอาหาร ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม พ.ศ.2562

การฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชอาหาร(มกษ.9001-2562)ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โหลดไฟล์ที่นี่

วันที่ประกาศ 2019-01-28


Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

18-11-2563

 

istanbul escort

กิจกรรม view

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ