สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 และ 3

ประกาศ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3

(สำหรับผู้ไม่เคยผ่านการอบรม ระยะเวลา 2 วัน)

รายละเอียดรุ่นที่ 2 โดยจะจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดรุ่นที่ 3  โดยจะจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมโฆษะ ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ประกาศ 2019-01-28


Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ